< Wróć do głównej strony

Skąd wziąć plik CSV z wyciągiem?

Poniżej opisane są sposoby pobrania wyciągu z dwóch popularnych platform: MT4 oraz JForex.
Nie jest to jednak żadne ograniczenie, bo jeśli tylko jesteś w stanie wygenerować wyciąg ze swojej platformy traderskiej w formacie XLS lub HTML, może zostać on zapisany w formacie CSV w sposób opisany poniżej dla MT4.
Kolejność i liczba kolumn na wyciągu nie ma znaczenia, bo będziesz miał możliwość dostosować to ręcznie podczas procesu.


Tworzenie CSV z platformy MT4

Krok 1

Krok 1 Będąc zalogowanym w kliencie MT4 przejdź na zakładkę Historia rachunku i kliknij prawym przyciskiem myszy na dowolny wiersz.
Wybierz z menu Inny okres i w okienku, które się pojawi wybierz cały rok 2023, następnie kliknij OK.
Z tego samego menu kliknij na Zapisz szczegółowy raport. Ta opcja pozwoli Ci zapisać wyciąg w postaci HTML.

Krok 2

Krok 2 Otwórz zapisany plik HTML w przeglądarce i zaznacz wszystkie wiersze które dotyczą wykonanych transakcji. Zaznacz również pierwszy wiersz z nagłówkami kolumn (tak jak na obrazku po lewej) bo jest on niezbędny do automatycznego rozpoznania kolumn w tym serwisie.
Skopiuj zaznaczoną treść do schowka.

Krok 3

Krok 3 Utwórz nowy arkusz kalkulacyjny w Google Docs.

Krok 4

Krok 4 Wklej zawartość ze schowka do arkusza kalkulacyjnego. Rezultat powinien być podobny do tego na obrazku po lewej stronie (wszystkie wiersze i kolumny ładnie odwzorowane w arkuszu).

Krok 5

Krok 5 Zapisz arkusz jako plik CSV korzystając z opcji pokazanej na obrazku.


Pobranie CSV z platformy Dukascopy (JForex)

Krok 1

Krok 1 Z głównej strony Dukascopy Europe wejdź do Entry for traders reports.

Krok 2

Krok 2 Po zalogowaniu się na swoje konto kliknij w zakładkę Reports.

Krok 3

Krok 3 Z menu po lewej stronie wybierz Position Report. W prawej części ekranu pojawią się dwie sekcje: "Open Positions" oraz "Closed Positions".
W sekcji Closed Positions wybierz zakres dat (cały 2023 rok).

Krok 4

Krok 4 Po prawej stronie na tej samej wysokości będą trzy przyciski. Kliknij najpierw Reload, aby odświeżyć widok raportu. Poniżej powinny się pojawić informacje o pozycjach z wybranego okresu, tak jak na obrazku po lewej.
Klikając następnie na Export możesz pobrać plik w formacie CSV.